Φορολογικός οδηγός

Σας συμβουλεύουμε και σας καθοδηγούμε με γνώμονα τις ισχύουσες νομοθετικές φορολογικές διατάξεις, για τη μορφή της εταιρίας που σας συμφέρει να ιδρύσετε, βάσει των προσωπικών σας αναγκών και δυνατοτήτων. Με σκοπό την καλύτερη λειτουργία της επιχειρήσεως που θα αποφέρει τα μέγιστα οφέλη.