Επαγγελματίες

- συμπλήρωση εσόδων-εξόδων

- συμπλήρωση φορολογικών έντυπων στην Δ.Ο.Υ. και σε κάθε αρμόδιο φορέα

- συμπλήρωση και αποστολή περιοδικών και εκκαθαριστικής Φ.Π.Α.

- φορολογική και λογιστική υποστήριξη

- διεκπεραίωση εκκρεμών υποθέσεων

- υπολογισμός και έκδοση μισθοδοσίας

- υποστήριξη σε εργατικά θέματα