Δηλώσεις

- Ε1, Ε2, Ε9 για φυσικά πρόσωπα

- Ε3 για επαγγελματίες

- Ε3 και Ε5 για προσωπικές εταιρίες

- συμπλήρωση δηλώσεων για σωματεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα