Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα μας!

Καλή περιήγηση!

Το γραφείο μας, στελεχωμένο με καταρτισμένους συνεργάτες, προσφέρει ολοκληρωμένες λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες σε κάθε ενδιαφερόμενο.
Χάρη της πολυετούς εμπειρίας μας και της συνεχούς παρακολούθησης των διαδικασιών και των αλλαγών σε φορολογικά, εργατικά και επενδυτικά θέματα είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε στις ανάγκες κάθε ενδιαφερόμενου, είτε πρόκειται για ιδιώτη, είτε πρόκειται για μικρή και μεσαία επιχείρηση που χρειάζεται την υποστήριξη ενός λογιστικού γραφείου, είτε πρόκειται για εταιρεία που χρειάζεται στελέχωση και παράλληλα επίβλεψη του εσωτερικού της λογιστηρίου, έλεγχο και ορθή τήρηση κάθε διαδικασίας, σχετικά με τις λογιστικές, φορολογικές και μισθοδοτικές της υποχρεώσεις.

Η υπόσχεση που μπορούμε να σας δώσουμε είναι η συνεχής παρακολούθηση και αξιοποίηση όλων των επιχειρηματικών και επενδυτικών ευκαιριών προς όφελός σας.

Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στο συμβουλευτικό χαρακτήρα, για τις ανάγκες και τις απαιτήσεις κάθε φορολογούμενου φυσικού ή νομικού προσώπου, που επιδιώκει άψογη οργάνωση της επιχείρησής του και ζητά να είναι απόλυτα καλυμμένο στις σχέσεις του με τις οικονομικές υπηρεσίες και τα ασφαλιστικά ταμεία.